JAK TRENOWAĆ PRZED WYPRAWĄ WYSOKOGÓRSKĄ?

Trening jest jednym z podstawowych elementów, o które należy zadbać przygotowując się do wyprawy wysokogórskiej.